Bc. Kateřina Nečasová

Master's thesis

Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy

Desalination of the glycerol phase by the electrodialysis process
Anotácia:
Předmětem této práce je čištění vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě bionafty (esterů vyšších mastných kyselin) transesterifikací rostlinných olejů ? znečištěného glycerolu. Vzniklý glycerol obsahuje značné množství nečistot, jako například mýdla, zbytky katalyzátoru, estery, barviva. Pro další praktické využití v různých odvětvích průmyslu (farmaceutický, potravinářský, kosmetický) je nutné …viac
Abstract:
The main target of this work was purification of a side product formed by biodiesel production by the transesterification of vegetable oils ? polluted glycerol. The formed glycerol contains a lot of impurities such as soaps, the unreacted catalyst, esters and vegetable days. It is necessary to remove these impurities which can be further used in various industrial branches such as pharmacy, food or …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nečasová, Kateřina. Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická