Mgr. Romana Kristková

Master's thesis

Kritická analýza právní úpravy exekuce pozastavením řidičského oprávnění

The Critical Analysis of Legal Regulation of Suspension of Driver's Licence
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je kritická analýza právní úpravy exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Cílem práce je rozebrat a zhodnotit způsob provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění a navrhnout rozšíření této právní úpravy de lege ferenda. Mezi klíčové okruhy pak lze řadit popis právní úpravy exekuce pozastavením řidičského oprávnění, způsoby obrany povinného proti tomuto způsobu …viac
Abstract:
This thesis presents a critical analysis of a legislative concerning an executive suspension of driving privileges. The aim of the diploma thesis is to analyze and evaluate the enforcement of a suspension of driving license and propose an extension of this legislation de lege ferenda. The description of legal regulations of the executive suspension of a driver's license, mandatory means of defense …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedúci: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta