Mgr. Klára Bazalová

Diplomová práce

Rasismus jako trestný čin? Analýza problému na základě české judikatury

Racism as a Crime? Analysis of the Problem in the Czech Jurisdictions
Anotace:
Diplomová práce na téma “Rasismus jako trestný čin? Analýza problému na základě české judikatury” se zabývá problematikou pojetí rasismu jako trestného činu. V první části práce budou vymezeny základní pojmy, jako je rasa, rasismu a rasistický trestný čin. V další části práce budou analyzovány zásadní právní dokumenty, které se zabývají rasovou problematikou. Tato práce se také věnuje rozboru soudních …více
Abstract:
This diploma thesis on subject „Racism as a crime? Analysis of problem based on Czech jurisprudence“ tackles the problematic of the concept of racism as a crime. First part of the thesis will specify the basic terms such as race, racism and racially motivated crime. Next part will analyze basic legal documents dealing with the race problematic. This thesis focuses also on analysis of court decisions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo