Vojtěch MOTL

Bakalářská práce

Intercultural communication: "Careers" at websites of Czech and British banks

Intercultural communication: "Careers" at websites of Czech and British banks
Abstract:
The thesis deals with the critical analysis of texts from career sections at the websites of banks in the Czech Republic and the United Kingdom. The aim is an analysis of the language used, identification of possible persuasive methods and comparison of differences and similarities in discourse.
Abstract:
Tato práce se zabývá kritickou analýzou textů o kariérách na webových stránkách bank v České republice a Spojeném království. Cílem je analyzovat užitý jazyk, identifikovat možné metody přesvědčování a porovnat rozdíly a podobnosti v diskurzu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOTL, Vojtěch. Intercultural communication: "Careers" at websites of Czech and British banks. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta