Mgr. Petr Kukučka, Ph.D.

Disertační práce

Metody vzorkování a analytického stanovení nově sledovaných typů POPs v prostředí

Sampling and Analytical Methods for Determination of Emerging Persistent Organic Pollutants in the Environment
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na studium environmentálních hladin, chování a dálkového transportu antropogenních látek ze skupiny persistentních organických polutantů s bližším zaměřením na odlehlé oblasti. V minulosti byla spousta chemických látek používána pouze pro jejich dobré technologické vlastnosti, bez ohledu na jejich možné negativní účinky na živé organismy a ekosystémy. Později bylo zjištěno …více
Abstract:
This dissertation thesis addresses the environmental levels, behaviour and long-range transport of anthropogenic chemicals from the group of persistent organic pollutants with a special focus on remote sites. Many chemicals have been used in the past for their “technological” benefits only, not taking into account their possible adverse effects on living organisms and ecosystems. They were later found …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Oponent: PhD. Luca Nizzetto, doc. Ing. Jan Tříska, CSc., prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta