Bc. Dominika Morawiecová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace značky na sociálních sítích

Marketing communication of brand on social networks
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je poznat potřeby a záliby zákazníků dané značky, porozumět jim a následně navrhnout, vytvořit, implementovat a vyhodnotit komunikaci značky na sociálních sítích. V teoretické části bude popsána teorie marketingové komunikace, komunikačního mixu, online marketingu, sociálních sítí a také teorie obsahové strategie. V návrhové části pak bude rozplánována strategie komunikace …více
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is to know the needs and hobbies of customers of the brand, understand them and then design, create, implement and evaluate brand communication on social networks. The theoretical part will describe the theory of marketing communication, communication mix, online marketing, social networks and also the theory of content strategy. The design part will then plan the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/sudtx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Klepek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Braciníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné