Petra Doležalová

Bakalářská práce

Změny ve věkové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva

Changes in the age structure of the economically active population
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji především změnám ve věkové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva České republiky a předpokládaným dopadům na náš pracovní trh. K tomu využívám nejen studií provedených Komisí EU a uvádím i řešení tohoto problému v jiných státech Evropské unie. V první části této práce popisuji základní demografické ukazatele, které mají značný vliv na strukturní změny. Mezi ně …více
Abstract:
In my bachelor thesis I devote mainly to changes in the age structure of the economically active population of the Czech Republic and the anticipated impacts on our labor market. I use not only the studies carried out by the EU Commission and mention the solution of this problem in the other European Union countries. In the first part of this work I describe the basic demographic indicators, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Martina Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32196