Siyu Liu

Bakalářská práce

Financial Analysis of Dalian Wanda Group

Financial Analysis of Dalian Wanda Group
Anotace:
The topic of this thesis is financial analysis of Dalian Wanda Group. Financial analysis is a very important process for managers and investors to evaluate a selected company’s financial position. If we carry it out exactly, we can take favorable actions largely about the selected company. The objective of this thesis is to analyze the financial position of Wanda Group during selected years, especially …více
Abstract:
The topic of this thesis is financial analysis of Dalian Wanda Group. Financial analysis is a very important process for managers and investors to evaluate a selected company’s financial position. If we carry it out exactly, we can take favorable actions largely about the selected company. The objective of this thesis is to analyze the financial position of Wanda Group during selected years, especially …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Ingrid Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava