Mgr. Lenka Haluzová

Diplomová práce

Vliv globalizace a demografického stárnutí na přetváření politiky zaměstnanosti v Evropě s ohledem na zaměstnávání starších pracovníků

Globalisation Influences and demographic ageing on employment policy transformation in Europe, with respect on employability of senior workers
Anotace:
Název: Vliv globalizace a demografického stárnutí na přetváření politiky zaměstnanosti v Evropě s ohledem na zaměstnávání starších pracovníků Počet slov: 180381 Cílem práce je charakterizovat zaměstnanost starších pracovníků na pracovním trhu, zhodnotit utváření evropské politiky zaměstnanosti zaměřené na starší pracovníky a v tomto kontextu představit trendy, kterými se ubírá Česká republika při řešení …více
Abstract:
Title: Globalisation Influences and demographic ageing on employment policy transformation in Europe, with respect on employability of senior workers Number of words:18 381 The objective of the thesis is to characterise employment of senior workers on the labour market, to assess the conception of the European employment policy focused on senior workers and in this context, to introduce the trends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií