Bc. Vladimír Hájek

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy na středním odborném učilišti

Social pathology phenomena at the Vocational School
Anotace:
Sociálně patologické jevy jsou problémem komplikujícím výchovu a vzdělávání na Středních odborných učilištích. Práce mapuje výskyt sociálně patologických jevů na dvou Středních odborných učilištích v Jihomoravském kraji. Je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou představeny teorie sociální patologie, spojení sociální patologie a současné společnosti, možnost positivní eliminace …více
Abstract:
Social pathologies are each of other issue complicating education at vocational schools. The study deals with the two state schools in South of Moravia. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part presents the theory of social pathology, the connection among the pathology and curent society and the possibility of eliminating pathological phenomena within the education system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta