Lenka PAVELCOVÁ

Bakalářská práce

Pojetí svobody ve filozofii Charlese Louise Montesquieu

The Understanding of Freedom in the Philosophy of Charlese Louise Montesquieu
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je osobnost velmi významného francouzského filozofa Charlese Louise de Montesquieua, který žil v 18. století a svými myšlenkami ovlivnil celou tehdejší filozofii a společnost. Zaměříme se na jeho život, myšlenky, díla. Stěžejním tématem bude pojetí svobody Charlese Louise de Montesquieua. K tomu využijeme jeho dvě nejvýznamnější díla O duchu zákonů a Perské listy. Vysvětlíme …více
Abstract:
The content of this bachelor thesis is the personality of an important French philosopher Charles Louis de Montesquieu, who lived in the 18th century and who influenced the former philosophy and society. We will focus on his life, thoughts, works. The main theme will be his understanding of freedom. We connect freedom with his most significant works The Spirit of the Laws and Persian Letters. We will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVELCOVÁ, Lenka. Pojetí svobody ve filozofii Charlese Louise Montesquieu. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma