Mgr. Veronika KULOVÁ

Bachelor's thesis

The Development of the Restrictive Immigration Laws in the United States

The Development of the Restrictive Immigration Laws in the United States
Abstract:
The bachelor thesis maps the development of the U.S. immigration policy from its beginning in late 19th century to present. The emphasis is put on the meaningful restrictive immigration laws of the 19th and 20th century. It also outlines the current immigration legislative addopted after 11 September, 2001, new immigration pattern and an attempt to limit the illegal entry to the country.
Abstract:
Bakalářská práce mapuje vývoj imigrační politiky politiky Spojených Států od počátku na konci 19. století až po současnost. Zvláštní důraz je kladen na významné restriktivní zákony 19. a 20. století. Práce zároveň nastiňuje současnou přistěhovaleckou legislativu přijatou po událostech z 11. září 2001, nové imigrační trendy a snahu omezit ilegální vstup do země
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010
Accessible from:: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KULOVÁ, Veronika. The Development of the Restrictive Immigration Laws in the United States. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta