Bc. Nihal Zarbali

Bakalářská práce

Osobnost lídra strany jako hlavní motiv politických kampaní

Personality of party leader as the main motive of political campaigns
Anotace:
Tématem bakalářské práce je využití osobnosti lídra, jako hlavní motiv politické kampaně v českém a Ázerbájdžánském prostředí. Teoretická část vyznačuje základní pojmy, dále se zabývá historií vývoje politických kampaní, přesvědčováním a manipulací osobnosti a osobností jako takovou. Praktická část obsahuje výsledek dotazníkového šetření, které je věnováno srovnáním mezi vnímáním kampaní zaměřující …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is the use of personality leader as the main motive of political campaigns in Czech and Azerbaijani environment. The theoretical part indicates the basic concepts, discusses the development history of political campaigns, persuasion and manipulation and personality. The practical part contains the result of the survey, which is dedicated to the comparison between perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní