Bc. Nihal Zarbali

Bachelor's thesis

Osobnost lídra strany jako hlavní motiv politických kampaní

Personality of party leader as the main motive of political campaigns
Abstract:
Tématem bakalářské práce je využití osobnosti lídra, jako hlavní motiv politické kampaně v českém a Ázerbájdžánském prostředí. Teoretická část vyznačuje základní pojmy, dále se zabývá historií vývoje politických kampaní, přesvědčováním a manipulací osobnosti a osobností jako takovou. Praktická část obsahuje výsledek dotazníkového šetření, které je věnováno srovnáním mezi vnímáním kampaní zaměřující …more
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is the use of personality leader as the main motive of political campaigns in Czech and Azerbaijani environment. The theoretical part indicates the basic concepts, discusses the development history of political campaigns, persuasion and manipulation and personality. The practical part contains the result of the survey, which is dedicated to the comparison between perception …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní