Theses 

Osobnost lídra strany jako hlavní motiv politických kampaní – Bc. Nihal Zarbali

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nihal Zarbali

Bakalářská práce

Osobnost lídra strany jako hlavní motiv politických kampaní

Personality of party leader as the main motive of political campaigns

Anotace: Tématem bakalářské práce je využití osobnosti lídra, jako hlavní motiv politické kampaně v českém a Ázerbájdžánském prostředí. Teoretická část vyznačuje základní pojmy, dále se zabývá historií vývoje politických kampaní, přesvědčováním a manipulací osobnosti a osobností jako takovou. Praktická část obsahuje výsledek dotazníkového šetření, které je věnováno srovnáním mezi vnímáním kampaní zaměřující se na lídra strany v českém a Ázerbájdžánském prostředí. Součástí praktické části je také rozhovor se dvěma studenty těchto dvou odlišných kultur.

Abstract: The theme of this bachelor thesis is the use of personality leader as the main motive of political campaigns in Czech and Azerbaijani environment. The theoretical part indicates the basic concepts, discusses the development history of political campaigns, persuasion and manipulation and personality. The practical part contains the result of the survey, which is dedicated to the comparison between perception campaigns focusing on the party leader in the Czech and Azerbaijani environment. The practical part has also interview with two students of these two different cultures.

Klíčová slova: osobnost, politická kampaň, lídr, přesvědčování, manipulace personality, political campaign, leader, persuasion, manipulation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 22:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz