Theses 

Roční program pro katolické společenství mládeže ve věku 12- 16 let ve farnosti Luhačovice a Pozlovice – Helena JANÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Helena JANÍKOVÁ

Bakalářská práce

Roční program pro katolické společenství mládeže ve věku 12- 16 let ve farnosti Luhačovice a Pozlovice

Annual programme for youth catholic community in age of 12 to 16 years in parishes Luhačovice and Pozlovice.

Anotace: Cílem bakalářského projektu je vytvořit ucelený roční program pro scházení se mladých lidí ve společenství, který by jim měl pomoci v sebeobjevování se, a prohlubování vztahů mezi sebou a s Bohem. Měl by je také seznámit s životem v katolickém společenství a napomoci vzájemné spolupráci. A také by měl podpořit schopnost mladých obhájit svou víru při nástupu na střední školu a do jiného prostředí. V teoretické části jsou informace o životě farnosti, děkanátu a společenství, informace o věku a popis mladých lidí ve starším školním věku a v adolescentním věku. V praktické části je přímé vypracování náplně společenství.

Abstract: The aim of this bachelor project is to create compact program for one year session for community of young people. This program should help them to get know themselves, to deepen the relationship between the God and themselves. It should introduce them the life in catholic community and help them to cooperate. Also it should help and support young people to defend their faith when entering high school or any other new enviroment. In theoretical part of this project there is information about the life of parish, deanery and community, information about the age and description of "older school-age" and adolescent youth. In practical part of the project there is described content of the community program.

Klíčová slova: farnost, starší školní věk, adolescence, společenství mládeže

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

JANÍKOVÁ, Helena. Roční program pro katolické společenství mládeže ve věku 12- 16 let ve farnosti Luhačovice a Pozlovice. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:12, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz