Bc. Kristýna Černocká

Bakalářská práce

Systém CRM v malém podniku

CRM System in the Small Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení CRM systému v malém podniku. Toto posouzení probíhalo v odborném velkoobchodě VTP, s. r. o., v Lipníku nad Bečvou. V teoretické části je popsána charakteristika CRM systému, přínos CRM systému pro podnik a marketingový mix. Na začátku praktické části bakalářské práce je seznámení s podnikem a jeho výrobky. V dalších částech jsou popsány jednotlivé CRM programy …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on analysising the CRM system in a small compeny. This analysis was made for specialised wholesale company VTP, s.r.o. in Lipnik nad Becvou. The theoretical part describes the charakteristics of CRM system and its benefits for businesses and marketing mix of compenies . At the beginning of the practical part of Bachelor thesis is familiar with the company ant its produts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting