Ivana RASZKOVÁ

Bachelor's thesis

Možnosti podpory obcí při řešení otázky bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi.

The possibilities of support of municipalities in addressing housing issues for low-income families with children.
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi podpory obcí v otázce bydlení se zaměřením na nízkopříjmové rodiny s dětmi. Práce má teoreticko-aplikační charakter, skládá se ze dvou částí, teoretické a aplikační. V první části jsem se zaměřila na danou problematikou z teoretického pohledu. Za předpokladu důkladného nastudování odborné literatury jsem shrnula nejdůležitější poznatky a fakta k danému tématu …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with possibilities of municipalities considering living with focus on low - income families with children. The thesis has a theory - applied character consisting of two parts, theoretical and applied. In the first part, I focused on the topic from a theoretical point of view. Assuming deep and thorough studies of scientific literature I have summed the most important facts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zverejniť od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RASZKOVÁ, Ivana. Možnosti podpory obcí při řešení otázky bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi.. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií