Theses 

Možnosti náhradní rodinné péče u osob žijících v registrovaném partnerství – Bc. Tomáš HLAVÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš HLAVÁČEK

Diplomová práce

Možnosti náhradní rodinné péče u osob žijících v registrovaném partnerství

Options of substitute family care for people living in a registered partnership

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou možností náhradní rodinné péče u registrovaných partnerů. Teoretická část je nejprve věnována tématu homosexuální a bisexuální orientace. Následující kapitoly pojednávají o institutu registrovaného partnerství, formách náhradní rodinné péče a asistované reprodukci. Závěr této části je věnován otázce možností náhradní rodinné péče u registrovaných partnerů a asistované reprodukce u lesbických žen. Praktická část je tvořena kvantitativním výzkumem s cílem zjistit názory a postoje oslovené populace na cílovou problematiku práce.

Abstract: This thesis deals with the possibilities of family foster care for registered partners. The theoretical part at first devoted to homosexual and bisexual orientation. The following chapters discuss the institute of registered partnership, forms of family foster care and assisted reproduction. The conclusion of this section is devoted to the possibilities of family foster care for registered partners and assisted reproduction for lesbian women. The practical part consists of quantitative research in order to find the opinions and attitudes of the addressed population on the target issue of thesis.

Klíčová slova: Homosexualita, bisexualita, registrované partnerství, náhradní rodinná péče, asistovaná reprodukce, kvantitativní výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=221531 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

HLAVÁČEK, Tomáš. Možnosti náhradní rodinné péče u osob žijících v registrovaném partnerství. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:58, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz