Magdalena DŮJKOVÁ

Diplomová práce

Mapování alejí a stromořadí - region Bruntálsko

Tree Avenues Mapping - Bruntál region
Anotace:
Tato práce se zabývá mapováním alejí a stromořadí v regionu Bruntálsko. Předmětem výzkumu je analýza leteckých snímků jednotlivých linií stromů ve zkoumané oblasti a následný sběr dat pro vytvoření databáze prvků alejí a stromořadí. Z těchto podkladů byly poté vytvořeny mapové výstupy. Kromě grafického zobrazení byly vypracovány i statistické analýzy četnosti výskytu jednotlivých druhů dřevin, jejich …více
Abstract:
This thesis deals with alley mapping in the Bruntálsko region. The subject of this research is an analysis of aerial shots of each tree line in the given area and following data collection with an aim to create a database of alley features. This data served as a foundation for the creation of map outputs. Apart from grafic displays, statistical analyses of frequency of occurrence were created. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DŮJKOVÁ, Magdalena. Mapování alejí a stromořadí - region Bruntálsko. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta