Mgr. Zuzana Vogtová

Bakalářská práce

Plavání kojenců a batolat

Sucklings’and toddlers’swimming
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o plavání kojenců a batolat. Sleduje vývoj dítěte od narození do tří let a uvádí vhodné způsoby, jak postupovat při pohybových aktivitách s dítětem ve vodním prostředí.
Abstract:
This bachelor’s work deals with sucklings’ and toddlers’ swimming. It traces baby’s evolution since its birth until the age of three and shows suitable ways how to proceed with a baby during motional activities in water.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Animátor pohybových aktivit