Martin Zetocha

Bakalářská práce

Design sběrného zařízení pro bioodpad

The Design of a Biowaste Collection Facility
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá designem sběrného zařízení pro bioodpad. Cílem práce je motivovat lidi v domácnostech více kompostovat. V teoretické časti jsem zjišťoval informace o tomto tématu abych věděl, jaké jsou nejlepší podmínky pro kompostování. V další časti práce jsem se zaměřil na rešerši ostatních kompostérů a designu celkově. Na základě těchto podnětů jsem skicoval první návrhy, které vedly …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of biowaste collection facility. The goal of this thesis is to design a new type of composter that will be suitable both for kitchen and garden biowaste and it should help people to start composting more at home. In the theoretical part I found out information about this topic and developed somatographic study. In the next part I focused on other composters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: Petr Nenička
  • Oponent: Soňa Houžvová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení