Bc. Olga Dimova

Bachelor's thesis

Motivační nástroje, jejich význam, přínos a vliv na pracovní výkon zaměstnanců podniku

Motivational tools, their importance, contribution and impact on the employees labour productivity in company
Abstract:
Tato bakalářská práce na téma Motivační nástroje, jejich význam, přínos a vliv na pracovní výkon zaměstnanců podniku se zabývá tím, jaké konkrétní motivační nástroje vybraný podnik uplatňuje vůči svým zaměstnancům, jak jsou účinné, jaký mají celkový vliv na pracovní výkon zaměstnanců a jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují rozhodování vedení společnosti v otázkách motivace zaměstnanců. První část …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of „Means of motivation, their meaning, impact and influence on working performance of the workers“ is dealing with the topic of which means of motivation the chosen company uses, how useful they are, what is their influence on working performance of the employees and the main factors which influence the decision making of the leadership of the chosen company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Stanislava Borejová
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance