Bc. Olga Dimova

Bakalářská práce

Motivační nástroje, jejich význam, přínos a vliv na pracovní výkon zaměstnanců podniku

Motivational tools, their importance, contribution and impact on the employees labour productivity in company
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Motivační nástroje, jejich význam, přínos a vliv na pracovní výkon zaměstnanců podniku se zabývá tím, jaké konkrétní motivační nástroje vybraný podnik uplatňuje vůči svým zaměstnancům, jak jsou účinné, jaký mají celkový vliv na pracovní výkon zaměstnanců a jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují rozhodování vedení společnosti v otázkách motivace zaměstnanců. První část …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of „Means of motivation, their meaning, impact and influence on working performance of the workers“ is dealing with the topic of which means of motivation the chosen company uses, how useful they are, what is their influence on working performance of the employees and the main factors which influence the decision making of the leadership of the chosen company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance