Bc. Kateřina Humlíčková

Master's thesis

Pozitiva a negativa řešení problémů s péčí o děti po rozvodu na diskusních fórech z pohledu sociálních pracovníků

Positives and negatives of solving problems with custodial care on discussion forums from the perspective of social workers
Abstract:
Ústředním tématem diplomové práce jsou pozitiva a negativa řešení problémů s péčí o děti po rozvodu na diskusních fórech. Hlavní výzkumnou otázkou je zjistit, jaká pozitiva a negativa pro sociální pracovníky přináší řešení problémů s péčí o děti po rozvodu na internetu, např. diskusních fórech. V teoretické části práce se zabývám vymezení pojmů profese sociálního pracovníka, popisuji sociální pracovníky …more
Abstract:
The main topic of this thesis is positives and negatives of solving problems with custodial care on discussion forums. The aim is to develop which positives and negatives for social workers provide solving problems with custodial care on the internet, e.g. discussion forums. The theoretical part deal with the definition of concepts social workers profession, describing social workers working with parents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií