Mgr. Kristýna Švandová

Diplomová práce

Kriminalita žen v České republice

Criminality of Women in the Czech republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kriminality žen a jejich možného výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Světlá nad Sázavou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá nejdůležitějšími pojmy, srovnáním s mužskou kriminalitou, specializovaným oddělením a porovnáním se zahraniční úpravou. Praktická část se zaměřuje na příběhy propuštěných žen/ matek, orgány …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of women´s criminality and their imprisonment in Světlá nad Sázavou prison. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the most important concepts, comparison female and male criminality, specialized separation and comparison with prison abroad. The practical part is focused on the stories of women/mothers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo