Bc. Václav Hála

Diplomová práce

Unified control of communication with devices and external systems in Smart Grid environments

Unified control of communication with devices and external systems in Smart Grid environments
Anotace:
S rostoucím zájmem o oblast Smart Gridů se zvyšují i požadavky na software zajišťující komunikaci s jednotlivými částmi sítě. Protože je tato oblast relativně mladá, lze narazit na širokou škálu soupeřících komunikačních protokolů a zařízení. Cílem této práce je navrhnout a implementovat unifikovanou architekturu a podpůrné knihovny pro integraci Smart Grid Data Collection systému s těmito zařízeními …více
Abstract:
As Smart Grids are gaining traction, the need for software able to communicate with all parts of the grid is growing. Because the field is relatively new, a plethora of competing, diverse protocols are employed. The aim of this thesis is to propose and implement a unified architecture and supporting libraries for integration of a Smart Grid Data Collection System with various devices and systems. A …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Filip Procházka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika