Bc. Václav Hála

Master's thesis

Unified control of communication with devices and external systems in Smart Grid environments

Unified control of communication with devices and external systems in Smart Grid environments
Abstract:
S rostoucím zájmem o oblast Smart Gridů se zvyšují i požadavky na software zajišťující komunikaci s jednotlivými částmi sítě. Protože je tato oblast relativně mladá, lze narazit na širokou škálu soupeřících komunikačních protokolů a zařízení. Cílem této práce je navrhnout a implementovat unifikovanou architekturu a podpůrné knihovny pro integraci Smart Grid Data Collection systému s těmito zařízeními …more
Abstract:
As Smart Grids are gaining traction, the need for software able to communicate with all parts of the grid is growing. Because the field is relatively new, a plethora of competing, diverse protocols are employed. The aim of this thesis is to propose and implement a unified architecture and supporting libraries for integration of a Smart Grid Data Collection System with various devices and systems. A …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Filip Procházka, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics