Anežka Winkelhöferová

Diplomová práce

Komparativní analýza elektronizace veřejné správy ve vybraných členských státech EU se zaměřením na zavádění systému EU ETS

Comparative Analysis of the Electronization of Public Administration in Selected EU Member States with a Focus on the Implementation of EU ETS
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje analyzování implementace evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) v porovnání s celkovou elektronizací veřejné správy, stupněm rozvoje informační společnosti a přístupem ke snižování emise skleníkových plynů ve vybraných členských zemích EU (Česká republika, Slovensko, Francie, Itálie, Spojené království). Hlavní otázkou práce je, zda postup zavádění …více
Abstract:
This thesis analyzes the implementation of the EU emission trading scheme (EU ETS) in comparison with the electronization of public administration, the level of development of information society, and the approach to the regulation of greenhouse gas emissions in selected EU member states (the Czech republic, Slovakia, France, Italy, the United Kingdom). The main subject of this thesis is, whether the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Lechner
  • Oponent: Jitka Pěkná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44279