Bc. Renata Faltová

Bakalářská práce

Pachatelky závažných trestných činů na Královéhradecku na přelomu 19. a 20. století

Female perpetrators of a serious criminal offences in the region Hradec Králové in the 19th and 20th century
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zaměřuje na ženy, jež spáchaly infanticidu v Hradeckém kraji v letech 1898-1914. Poznáním jednotlivých trestních spisů zjišťujeme motivace pachatelek, z jakého prostředí ženy pocházely, proč se k takovému činu rozhodly, seznamujeme se s průběhem vyšetřování, s polehčujícími a přitěžujícími okolnostmi. Součástí práce je i kapitola o vývoji trestání za tento skutek …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on women who have committed infanticide in the region of Hradec Králové between 1898 and 1914. Through the crimes of the criminals, we discover the motivation of the perpetrators, the background of the women and why they decided to commit this crime. We are acquainted with the course of the investigation, with the attenuating and aggravating circumstances. One chapter of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie