Monika Hrstková

Bachelor's thesis

Analýza guerillové kampaně

Anotácia:
Cílem této práce je teoretické a praktické analyzování kampaně z oblasti guerilla marketingu. Prvotně je teoreticky zpracováno téma marketingu se zaměřením na guerilla marketing. V souvislosti s tím je zkoumána i tvorba guerillové kampaně. Dále je provedena samotná analýza konkrétní guerillové kampaně hledající doporučení autorů a prvky z teoretické části. Poznatky z obou částí jsou v závěru podpořeny …viac
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is theoretical as well as practical analysing of the guerilla campaign. First, the marketing with the guerilla aspects is processed in theory. Related, the creation of the guerilla campaign is also analysed. Next, the very analysis is compiled, completed with the suggestions and aspects gained in theoretical part. In the end, the survey via questionnaire supports the results …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/ao0vgc/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií