Mgr. Bc. Radim Schottl

Bakalářská práce

Protináboženské předsudky žáků 9. tříd ZŠ: Role religionistické gramotnosti při utváření postojů

The antireligious prejudices of the elementary school children in the ninth grade: The role of religious literacy in the process of attitude formation
Anotace:
Zahraniční výzkumy ukazují značný vliv míry vzdělání na formování postojů vůči cizímu a neznámému i míře předsudku. Tato práce na ně navazuje a zaměřuje se konkrétněji na faktografickou znalost žáků devátých tříd v oblasti náboženství (religionistická gramotnost) a postoje vůči věřícím a nevěřícím. V českém prostředí chybí dostatek výzkumů, které by se tímto tématem zabývaly právě u jedinců v období …více
Abstract:
Foreign research shows a significant influence of the educational cultivation and the education’s extent on adopting a stance on unfamiliar and unknown issues, as well as on the level of prejudice. This work was influenced by this research and particularly points at the factual knowledge of religion (religious literacy) and attitudes towards believers and non-believers in the ninth grade elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krátký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta