Bc. Renáta Lhoťanová

Diplomová práce

Prevence rizikového chování v dopravě

Preventing risky behavior in traffic
Anotace:
Diplomová práce „Prevence rizikového chování v dopravě je zaměřena na výuku dopravní výchovy na vybraných středních školách ve Frýdku-Místku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti dopravní výchovy. V empirické části je formou dotazníkového šetření zmapována aktuální situace zařazení výuky dopravní na středních školách. Formou strukturovaných rozhovorů byla zjišťována spolupráce …více
Abstract:
The thesis "The prevention of risky behavior in traffic" is aimed at teaching traffic education at selected secondary schools in Frydek-Mistek. The theoretical part explains the basic concepts of traffic education. In the empirical part through a questionnaire survey mapped the current situation including traffic education in secondary schools. Through structured interviews we were determined cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta