Theses 

Vliv internetu na (vysokoškolské) vzdělávání – Jan Skála

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jan Skála

Bakalářská práce

Vliv internetu na (vysokoškolské) vzdělávání

Impact of the Internet in (university) education

Anotace: Tato práce řeší vliv internetu a informačních technologií na vysokoškolské vzdělávání. Ukazuje nám, jaké jsou pozitivní a negativní vlastnosti těchto technologií a jaký mají vliv na studenty v naší informační společnosti. V první části se autor práce zabývá rozborem základních pojmů v kontextu práce. V další části jsou představeny faktory, pomocí kterých bude zhodnoceno zavádění, využívání a odvádění od výuky v souvislosti s internetem a informačními technologiemi. V poslední části práce je využita metoda SWOT analýzy, která se opírá o kritickou analýzu zdrojů a provedené dotazníkové šetření.

Abstract: This thesis addresses the impact of the Internet and information technology in university education. It shows us what the positive and negative characteristics of these technologies are and how they affect students in our information society. In the first part, the author of the thesis deals with the analysis of the basic concepts in the context of work. The next section presents the factors by which it is evaluated, the implementation, use and removal from lessons, in the context of the Internet and information technologies. In the last part the SWOT analysis method is used, which is based on a critical analysis of sources and a survey conducted.

Klíčová slova: informační technologie, znalosti, informace, vzdělávání, internet, informační společnost

Keywords: information technology, education, knowledge, information, information society, internet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Václav Řezníček
  • Oponent: Radim Čermák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45518


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz