Elina Grishaeva

Bakalářská práce

Strategic Management as a Concept of Survival in Particular Environment: Case Study of the hotel Residence Spalena

Strategické řízení jako Koncepce Přežití v Konkrétním Prostředí: Případová Studie hotelu Residence Spalena
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem využití strategického managementu v různých environmentálních podmínkách. Cílem práce je kriticky zhodnotit současný stav hotelu Residence Spalena, identifikovat krizové situace a poskytnout doporučení pro budoucí zlepšení na základě koncepce strategického řízení. Pro účely výzkumu se používají primární i sekundární data. Autor využil kvalitativní a kvantitativní …více
Abstract:
This Bachelor thesis is addressing the topic of usage of the strategic management in different environmental conditions. The aim of the thesis is to critically assess the current state of the hotel Residence Spalena, identify crisis situations and provide recommendations for future improvements based on the concept of strategic management. For the research purposes both primary and secondary data are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Jitka Volfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73000