Monika ŠOFROVÁ

Diplomová práce

Výuka českého jazyka pro vietnamské žáky českých základních škol s nulovou znalostí vyučovacího jazyka

Teaching Czech language at elementary schools in the Czech Republic to Vietnamese learners with zero knowledge of the target language
Anotace:
Rozrůstající se vietnamská komunita v České republice poukazuje na důležitost, jenž je třeba přikládat výuce vietnamských dětí s nulovou znalostí českého jazyka. Postoj pedagogů k výuce těchto žáků na základních školách je společně s tvorbou a aplikací pracovních listů hlavním tématem této práce. První část je teoretickým shrnutím rozdílů mezi oběma jazyky, přičemž je zároveň diskutován pojem žák …více
Abstract:
The growing Vietnamese community in the Czech republic reveals the importance of teaching Vietnamese children without knowledge of the czech language. The attitude of teachers for teaching these pupils at the primary schools, together with the creation and application of worksheets in practice, is the general topic of this work. The first part is a theoretical summary of the differences between these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOFROVÁ, Monika. Výuka českého jazyka pro vietnamské žáky českých základních škol s nulovou znalostí vyučovacího jazyka. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ HV pro SŠ navazující