Bc. Petra Rejmontová

Master's thesis

Vliv proteinu FerB na peroxidaci membránových lipidů bakterie Paracoccus denitrificans

Effect of FerB protein on membrane lipid peroxidation in the bacterium Paracoccus denitrificans
Abstract:
Lipidová peroxidace představuje oxidační poškození biologických membrán. Během reakce vzniká mnoho reaktivních produktů, které způsobují poškození proteinů a DNA. Cílem diplomové práce bylo studium vlivu proteinu FerB bakterie Paracoccus denitrificans na oxidační poškození lipidů cytoplazmatické membrány. Byly použity techniky pro měření viability buněk po působení látek vyvolávajících oxidační poškození …more
Abstract:
Lipid peroxidation is defined as oxidative damage of biological membranes. During the reaction a lot of reactive products are generated which cause a damage of proteins and DNA. The aim of the thesis was to study the influence of FerB protein of the bacterium Paracoccus denitrificans on the oxidative damage of plazmatic membrane lipids. The techniques were used enabling cells viability determination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Biochemistry

Theses on a related topic