Bc. Petra Rejmontová

Master's thesis

Vliv proteinu FerB na peroxidaci membránových lipidů bakterie Paracoccus denitrificans

Effect of FerB protein on membrane lipid peroxidation in the bacterium Paracoccus denitrificans
Anotácia:
Lipidová peroxidace představuje oxidační poškození biologických membrán. Během reakce vzniká mnoho reaktivních produktů, které způsobují poškození proteinů a DNA. Cílem diplomové práce bylo studium vlivu proteinu FerB bakterie Paracoccus denitrificans na oxidační poškození lipidů cytoplazmatické membrány. Byly použity techniky pro měření viability buněk po působení látek vyvolávajících oxidační poškození …viac
Abstract:
Lipid peroxidation is defined as oxidative damage of biological membranes. During the reaction a lot of reactive products are generated which cause a damage of proteins and DNA. The aim of the thesis was to study the influence of FerB protein of the bacterium Paracoccus denitrificans on the oxidative damage of plazmatic membrane lipids. The techniques were used enabling cells viability determination …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biochemistry / Biochemistry

Práce na příbuzné téma