Theses 

Soubor aktivit podporujících prevenci chronických neinfekčních chorob v MŠ – Mgr. Lenka Korbelářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Korbelářová

Bakalářská práce

Soubor aktivit podporujících prevenci chronických neinfekčních chorob v MŠ

Set of activities promoting the prevention of chronical non-infectious diseases in nursery school

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na prevenci chronických neinfekčních chorob v prostředí mateřské školy. V teoretické části jsou uvedeny informace o chronických neinfekčních chorobách, jejich dělení a rizikových faktorech. Dále je zde charakteristika dítěte předškolního věku a metody práce s nimi. V praktické části jsou uvedeny aktivity, které lze zařadit do vzdělávacího plánu v mateřské škole a které mají preventivní účinek proti chronickým neinfekčním chorobám.

Abstract: In this thesis we are studying prevention of chronical non-infectious diseases in nursery school. In our teoretical section we provide teoretical informations about chronical non-infectious diseases, their classification and all important risk factors, about characteristic of children under school age and about methods for working with them. In the practical part of this thesis there are listed activities that can be included in the education plan in nursery school and have a preventative effect against chronic non-infectious diseases.

Klíčová slova: Chronické neinfekční choroby, prevence, zdravý životní styl, Chronical non-infectious diseases, prevention, healthy lifestyle

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:57, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz