Martin PAULEN

Bachelor's thesis

Využití energie z bioplynu na příkladu skládky odpadu SONO

Use of energy from biogas for example landfill SONO
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá využitím bioplynu k energetickým účelům buď jako palivo CNG, nebo jako palivo pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Jako zdroj bioplynu je v praktické části podrobně popsána skládka komunálního odpadu SONO Čížkovice. V práci je dále provedena ekonomická analýza projektu na využití bioplynu ze skládky odpadu, se zaměřením na výnosovou …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of biogas for energy purposes either as a CNG fuel or as a fuel for combined heat and electricity cogeneration units. There is a detailed description of a municipal waste landfill SONO Čížkovice as a source of biogas in the practical section. There is also an economic analysis of the project for the use of biogas from landfill sites, focusing on the rate of return …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. René Hladík, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAULEN, Martin. Využití energie z bioplynu na příkladu skládky odpadu SONO. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická