Mgr. Nela Šustrová

Bachelor's thesis

Vocabulary in Context: Teaching Low-Frequency Words by Using Authentic Texts

Vocabulary in Context: Teaching Low-Frequency Words by Using Authentic Texts
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce představuje doplňkové výukové materiály určené k roz-šíření pokročilé slovní zásoby v angličtině u studentů na střední škole. Výukové materiály využívají metodu, která kombinuje četbu krátkého literárního textu v originále a opakovaného procvičování vybraných slov v různých kontextech. K vytvoření materiálů byl využit korpus současné americké angličtiny (the Corpus of Contemporary …viac
Abstract:
This bachelor´s thesis presents supplementary materials which aim at improving low-frequency vocabulary in English for secondary school students. The method used in the materials combines reading a short literary text in the original version with practising selected low-frequency words in repeated exercises. The Corpus of Contemporary American English was used for the creation of the exercises and …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedúci: PhDr. Simona Kalová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Varga

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta