Bc. Martin Žemlička

Diplomová práce

Správní trestání v praxi Celní správy ČR

Administrative Punishment in the Practice of the Customs Administration of the Czech Republic
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou správního trestání v působnosti Celní správy České republiky. V úvodu práce jsem se věnoval vymezení pojmů správní trestání a správní delikt a dále rozdělení správních deliktů, v další částí pak vývoji správního trestání v celní správě. Stěžejní část mé práce je věnována vymezení jednotlivých oblastí, v nichž je celní správa oprávněna projednávat zjištěná …více
Abstract:
In my thesis I address the issue of administrative punishment that is in the competence of the Customs Administration of the Czech Republic. The introduction part deals with the definitions of administrative punishment, administrative offence and the devision of administrative offences. In the next part, I look at the development of administrative punishment in customs administration. The fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta