Theses 

Kompost, "srdce" zahrady. Integrovaná tematická výuka v prostředí mateřské školy – Bc. Jitka Tihelková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jitka Tihelková

Bakalářská práce

Kompost, "srdce" zahrady. Integrovaná tematická výuka v prostředí mateřské školy

Téma práce anglicky Compost heart of garden – integrated learning in kindergarten

Anotace: Anotace: Bakalářská práce Kompost, srdce zahrady – integrovaná tematická výuka v prostředí mateřské školy se věnuje tématu environmentální výchovy pro předškolní vzdělávání. Teoretická část vymezuje problematiku půdy, kompostu, procesům tlení, hnití, humusu a koloběhu živin. Vyzdvihuje model integrované tematické výuky Susan Kovalikové. Dále přibližuje koncept plynulého učení Josepha Cornella. Praktickou část tvoří dvě tematické části. První seznamuje děti s organickým odpadem. Druhá s živočichy, kteří ho zpracovávají, a koloběhem živin v přírodě. Další část popisuje návštěvu kompostárny a setkání dětí s principy přírodní zahrady. Oba přístupy se osvědčily při zakládání elementárního povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí a v rozvoji životních dovedností potřebných pro fungování demokratické společnosti.

Abstract: Abstract The thesis Compost, the Heart of a Garden – Integrated Thematic Instruction in Kindergarten Environment focuses on the topic Environmental Education for Preschool Education. The theoretical part defines issues of soil, compost, decay, rotting, humus. It highlights the model of integrated thematic instruction by Susan Kovalik. Futhermore it outlines the concept of Joseph Cornell´s flow learning. The practical part consists of two thematic parts. The first one acquaints children with organic waste while the second part acquaints children with animals processing the waste as well as with nutrient cycle in nature. The next part describes a visit to the composting plant and meeting natural garden. Kovalik´s and Cornell´s approach proved to be efficient for building elementary awarness of the world, man´s influence on the environment and development of life skills necessary for functioning democratic society.

Klíčová slova: Klíčová slova Integrovaná tematická výuka, environmentální výchova, kompostování, živé organismy, organický odpad, koloběh živin v přírodě, Keywords Integrated learning, environmental education, composting, living organisms, organic waste, nutriet cycling in the countryside Bibliografický údaj

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz