Bc. Tomáš Malota

Diplomová práce

Využití počítačové simulace ve výuce předmětu Řízení a logistika výroby

The Use of Computer Simulations in Teaching the Management and Logistics of Production Subject
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím počítačové simulace ve výuce předmětu Řízení a logistika výroby. Počítačové simulace jsou založeny na simulaci reálných jevů. V tomto specifickém případě se oblast zájmu týká vzdělávání, v němž simulace může být definována jako počítačový program, který reprodukuje skutečný výrobní systém, ale ve zjednodušené formě navržené pro výuková témata. Jednotlivé modely byly …více
Abstract:
This thesis deals with the use of computer simulations in teaching the subject of management and logistics of production. Computer simulations are based on the simulation of real phenomena. In this specific case, the area of interest is in the field of education, in which such simulation can be defined as a computer program that reproduces a real manufacturing system, but in a simplified form designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malota, Tomáš. Využití počítačové simulace ve výuce předmětu Řízení a logistika výroby. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe