Pavlína VEGRICHTOVÁ

Bakalářská práce

Informovanost středoškoláků o zásadách zdravé výživy\nl{}

Informedness of high students about principles of a correct nutrition\nl{}
Anotace:
Bakalářská práce na téma informovanost středoškoláků o zásadách zdravé výživy se zabývá výhradně informovaností nebo-li znalostí adolescentů. Zjišťování jsem prováděla formou anonymního dotazníkového šetření. Hodnotila jsem jak informovanost všech středoškoláků, tak případné rozdíly v informovanosti mezi chlapci a děvčaty. Výsledky ukázaly, že na většinu otázek dokázali adolescenti odpovědět správně …více
Abstract:
The bachelor thesis dealing with knowledge of high school students on the principles of a healthy nutrition focuses exclusively on awareness or knowledge of adolescents. The survey I conducted by means of an anonymous questionnaire. I evaluated knowledge of high school students as well as any differences in awareness between boys and girls. The results revealed that most adolescents were able to answer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Romana Doležalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEGRICHTOVÁ, Pavlína. Informovanost středoškoláků o zásadách zdravé výživy\nl{}. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí