Veronika HÁJKOVÁ

Bakalářská práce

Současná radiokomunikační síť v rámci IZS, její výhody a nevýhody\nl{}

Current radiocommunication network in the Centralized emergency and rescue system, its adavantages and disadvantages
Anotace:
Práce se zabývá obecnými informacemi o Integrovaném záchranném systému, jeho složkách a jejich vzájemné spolupráci při řešení mimořádných událostí a formami spolupráce EU. Hlavním cílem je specifikování současné radiokomunikační sítě v rámci Integrovaného záchranného systému. Rozdělením spojovací techniky z hlediska použitelné technologie a účelu. Popis stávající spojovací techniky u jednotlivých složek …více
Abstract:
The work deals with general information about the Centralized emergency and rescue system, its branches, their cooperation in solving of exeptional events and form of cooperation with EU. The main aim is to specify current radiocommunication network in the Centralized emergency and rescue system through dividing connection technologies according to used technologies and aims. Description of the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2008
Zveřejnit od: 1. 9. 2008
Identifikátor: 9522

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Vladimír Laucký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJKOVÁ, Veronika. Současná radiokomunikační síť v rámci IZS, její výhody a nevýhody\nl{} . Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 09. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 9. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management