Bc. Andrij Studenyak

Bakalářská práce

Cestovní ruch v rámci EU

Tourism in EU
Anotace:
STUDENYAK Andrij. Cestovní ruch v rámci EU. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2018 Bakalářská práce na téma Cestovní ruch v rámci EU je zaměřena hlavně na porovnání výnosnosti, příjezdu a přenocování v České a Slovenské republice. Teoretická část práce se zabývá hlavně pojmy cestovního ruchu, jako jsou formy a druhy cestovního ruchu a historii vzniku a vývoje cestovního ruchu. Dále Evropskou …více
Abstract:
STUDENYAK Andrij. Tourism Policy in the European Union. [Bachelor’s Dissertation] Institute of Hospitality Management. Prague: 2018 The bachelor thesis on EU tourism is mainly focused on the comparison of returns, arrivals and overnight stays in the Czech and Slovak Republics. The theoretical part deals mainly with the concepts of tourism, such as forms and types of tourism, and the history of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ctti8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze