Michala SOLDÁNOVÁ

Bakalářská práce

Adsorpce amitriptylinu a nortriptylinu na aktivní uhlí a diosmektit

Adsorption of amitriptyline and nortriptyline on activated charcoal and diosmectite
Anotace:
Tato práce se zabývá adsorpcí amitriptylinu a nortriptylinu na běžně používané sorbenty (tj. aktivní uhlí a Smectu) za simulovaných fyziologických podmínek, a sleduje také zeta potenciál a adsorpční kinetiku. Fosfátový pufr zajistil pH 7,4 a vzorky byly vyhřáté na 37 °C. Měření adsorpční kinetiky i měření adsorpce bylo prováděno na UV/VIS spektrofotometru. Zeta potenciál byl měřen po adsorpci na Zeta …více
Abstract:
This work deals with the adsorption of amitriptyline and nortriptyline to commonly used sorbents (activated carbon and diosmectite) and monitors zeta potential and adsorption kinetics under physiological conditions. pH 7.4 was provided with phosphate buffer and the samples were heated to 37 °C. The measurement of adsorption kinetics and the adsorption measurement were performed on a UV/VIS spectrophotometer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Martin Švidrnoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOLDÁNOVÁ, Michala. Adsorpce amitriptylinu a nortriptylinu na aktivní uhlí a diosmektit. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma