Bc. Lucie Králíčková

Diplomová práce

Testování vybrané potenciometrické elektrody pro sledování zvoleného kovu ve vodných roztocích

The Testing of Selected Potentiometric Electrode for Monitoring the Chosen Metal in an Aqueous Solution
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá potenciometrií s využitím měděné iontově selektivní elektrody Cu-ISE. Práce byla zaměřena na testování Cu-ISE, zejména pokud se týká závislosti jejího potenciálu E na koncentraci c iontů Cu2+ a vlivů pH, teploty a případných interferencí přítomných iontů Zn2+. Získané výsledky potvrdily dobrou využitelnost testované Cu-ISE.
Abstract:
The thesis deals with potentiometry using the copper ion selective electrode Cu-ISE. The work was focused on testing Cu-ISE especially as to the dependence of its potential E vs. concentration c of Cu2+ ions and the effects of pH, temperature or respective interferences of present Zn2+ ions. The obtained results confirmed a good applicability of the tested Cu-ISE.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Králíčková, Lucie. Testování vybrané potenciometrické elektrody pro sledování zvoleného kovu ve vodných roztocích. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická