Michelle Jantulíková

Bakalářská práce

Analýza a návrh informačného systému pre webdizajnérsku firmu

Analýza a návrh informačního systému pro webdesignérskou firmu
Anotace:
Jantulíková, M. Analýza a návrh informačního systému pro webdesignérskou firmu.Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Tato bakalářská práce se zabývá analýzou firmy, firemních procesů a současného stavu ve firmě, tvorbou návrhu informačního systému, návrhu grafického rozhraní, návrhu databáze a tvorbou prototypu. Při návrhu informačního systému je využita strukturovaná a objektová …více
Abstract:
Jantulíková, M. Analysis and design of information system for webdesigner company.Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019.This bachelor thesis deals with the analysis of the company, company processes and the current situation in the company, creating the information system design, graphic interface design, database design and prototype development. For the information system design, structured …více
Abstract:
Jantulíková, M. Analýza a návrh informačného systému pre webdizajnérsku firmu.Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou firmy, firemných procesov a súčasného stavu vo firme, tvorbou návrhu informačného systému, návrhu grafických rozhraní, návrhu databázy a tvorbou prototypu. Pri návrhu informačného systému je využitá štruktúrovaná a objektová …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta